Maailman terveysjärjestö on nimennyt tämän vuoden sairaanhoitajan ja kätilön vuodeksi. Aivan aiheesta. Sairaanhoitajat ja kätilöt ovat maailmanlaajuisesti korvaamattomia terveyden edistämisessä, sairauksien hoidossa ja terveyspalvelujen laadun kehittämisessä. He ovat monissa maissa ensimmäinen tai ainoa hoidon ja tuen tarjoaja sairastuneille ja tukea tarvitseville. Sairaanhoitajia ja kätilöitä arvioidaan tarvittavan 9 miljoona lisää vuoteen 2030 mennessä. Samaan aikaan monissa maissa alan houkuttelevuus on laskenut, valmiit hoitajat vaihtavat alaa muutaman vuoden työskenneltyään ja monet kokevat, että eivät pysty tekemään hoitotyötä niin kuin eettisesti oikeaksi kokevat. Hankala yhtälö.

Miten tämä liittyy hoitotieteeseen? Hoitotiede on tuottanut ainutlaatuista selittävää ja kuvaavaa tietoa sairaanhoitajien ja kätilöiden työstä, esimerkiksi teoreettisista perusteista, työoloista, osaamistarpeista, työn eettisistä kipukohdista ja palkitsemisesta. Hoitotieteen tutkijat ovat kehittäneet ja arvioineet vähintään satoja innovatiivisia hoitomenetelmiä, joita sairaanhoitajat ja kätilöt käyttävät työssään potilaiden ja heidän läheistensä hoitamiseksi ja tukemiseksi. Hoitotiede on siis osaltaan tehnyt näkyväksi sitä arvokasta ja laadukasta työtä mitä sairaanhoitajat ja kätilöt tekevät.

Toinen kysymys on, onko hoitotiede pystynyt kommunikoimaan tekemäänsä työtä kuplansa ulkopuolelle. Paine julkaista tutkimustuloksia vain kansainvälisissä tiedelehdissä on vääjäämättä vaikuttanut siihen, että hoitotieteen merkitys ei näy riittävästi ulospäin. Valitettavan usein omien tutkimustuloksien popularisointi ja tiivistäminen kaikille alan toimijoille sopivaan muotoon unohtuu tieteellisen artikkelin julkaisemisen jälkeen. Arvokkaiden löydöksien ja ison työn tulokset jäävät näin puolitiehen ja potentiaaliset tiedon hyödyntäjät tavoittamatta. Samalla jää sanomatta se tosiasia, että sairaanhoitajat ja kätilöt tekevät myös kovatasoista ja vaikuttavaa tiedettä ja ovat oleellinen osa akateemista maailmaa.

Haastan kaikki vuonna 2020 pro gradu -tutkielman, ylemmän amk -tutkinnon, tieteellisen artikkelin tai väitöskirjan tehneet hoitotieteilijät julkaisemaan tutkimustuloksiaan tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa sosiaalisen median eri kanavilla samalla tuoden esille oman ammatillisen taustansa hoitajana. Näin teemme osaltamme näkyväksi sitä mikä valtava merkitys sairaanhoitajilla ja kätilöillä on sosiaali- ja terveydenhuollolle ja miten monialaisia osaajia sairaanhoitajat ja kätilöt ovat.

Lauri Kuosmanen
Sairaanhoitaja, professori (ma)
Itä-Suomen yliopisto
Hoitotieteen laitos