(Photos are missing due to problems with the system – will be added as soon as possible/HoVaTo Coordinator)

Väitöskirjatutkijan työ on haastavaa. Rahoitus on epävarmaa, kilpailu kovaa, työ vaatii itseohjautuvuutta ja tekeminen on melko yksinäistä. Aloittelevana tutkijana meihin kohdistetaan myös paljon odotuksia. Pitää julkaista korkeatasoisissa tieteellisissä lehdissä, popularisoida tiedettä, hallita erilaisia tutkimusmenetelmiä, kiertää konferensseissa, verkostoitua, tehdä kansainvälistä yhteistyötä, opettaa ja osoittaa itselleen ja muille, että kehittyy tutkijana. Hengästyttävä lista, eikö?

Aloitteleva akateemikko tarvitsee siis tukea, jotta hän selviää näistä haasteista ja vaatimuksista sekä saa mahdollisuuden nauttia työn hyvistä puolista. Kuin vastauksena tähän tarpeeseen, alkuvuodesta 2022 pääsin mukaan ReCap eli Research Career Pathway Program -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tukea nuorta tutkijaa urapolullaan.

Opetushallituksen rahoittama neljän lukukauden pituinen Recap kokoaa yhteen uransa alkuvaiheilla olevia hoitotieteilijöitä viidestä suomalaisesta yliopistosta sekä yhdeksästä kiinalaisesta yliopistosta. Hanke koostuu viidestä kurssista, joilla on kaikilla erilainen teema, mutta yhteinen tavoite. Auttaa meitä etenemään tutkijanuralla.

 

Recap-hankkeeseen osallistuvat yliopistot

 

Ensimmäinen kurssi, jossa käsiteltiin tieteellistä kirjoittamista tuli päätökseen kesällä. Koin saaneeni paljon sellaista hiljaista tietoa, mitä ei kirjoja lukemalla opi. Erityisesti itselleni jäi mieleen Roger Watsonin ja Mark Hayterin, jotka ovat hoitotieteellisten huippulehtien päätoimittajia, pitämä luento tieteellisten artikkelien julkaisuprosessista. Kurssin aikana työstimme jokainen omia käsikirjoituksiamme ja saimme niistä arvokkaita kommentteja kurssin professoreilta ja vertaisilta. Melkoinen etuoikeus, joka ehdottomasti paransi oman artikkelikäsikirjoitukseni laatua!

Tällä hetkellä on käynnissä viestinnän ja akateemisen johtajuuden kurssi. Tutkijana näkyvyys on tärkeää. Tähän saamme käytännön harjoitusta kurssin aikana, kun työstämme tutkijan profiiliamme ja kirjoitamme tutkimuksestamme ei-tieteelliselle yleisölle. Itsensä johtaminen on tutkijan työssä myös tarpeellinen taito. Alexander Clark ja Bailey Sousa pitivät meille parin tunnin luennon, jossa pohdimme, miten meistä tutkijoina tulee menestyneitä, tehokkaita ja onnellisia. Kirjavinkkinä siis teille kaikille, oli uran vaihe mikä tahansa; Alexin ja Baileyn ”How to be a happy academic”.

 

Hankkeen alusta asti meitä on haastettu aktiivisesti pohtimaan lyhyen ja pitkän aikavälin uratavoitteitamme sekä omia arvojamme ja sitä, miten ne näkyvät työssämme. Saimme myös hankkeen alussa toimeksiannon: etsi itsellesi mentori. Rehellisyyden nimissä pidin tehtävänantoa alkuun vitsinä. Kenellä täysin tuntemattomalla professorilla olisi aikaa minua mentoroida? Lähetin skeptisenä ruotsalaiselle professorille sähköpostin, jonka tutkimustyötä olen seurannut muutaman vuoden ajan, jossa pyysin häntä mentorikseni. Mutta omaksi yllätyksekseni, nyt minulla on mentori! Tapasimme jopa ihan kasvotusten konferenssissa Tanskassa. Näin aloittelevana tutkijana voin sanoa, että oli tosi kiva, kun 600 henkilön tapahtumassa oli edes yhdet tutut kasvot. Hän esitteli minut kaikille kollegoilleen. Sain myös tietää, että Kiinassa mentorointi on kiinteä osa tutkijan uraa perusopinnoista asti. Voisimme Suomessa ottaa mallia!

Hanke on kohta jo puolivälissä. Vielä on edessä tutkimusmenetelmäkurssi, joka järjestetään Turussa ensi kesänä, rahoitushakemuksen kirjoittamiskurssi etätoteutuksena sekä hankkeen päätöstapahtuma; konferenssi Kiinassa, jonne matkustamme marraskuussa 2023.

Recapin hyvin suunniteltu, monipuolinen ohjelma, jossa hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä, on kehittänyt omia tutkijan taitojani, ajatteluani sekä kirkastanut tavoitteitani ja antanut keinoja niiden saavuttamiseen. Hanke on myös mahdollistanut verkostoitumisen kiinalaisten tutkijoiden kanssa. On ollut hienoa huomata, että vaikka tulemme hyvin erilaisista kulttuureista, tutkijoina meidän arvomme ja tavoitteemme ovat samanlaisia. Haluamme edistää tutkimamme ryhmän hyvää sekä tehdä maailmasta paremman paikan tutkitun tiedon avulla. Toisaalta olen kokenut hyvin arvokkaaksi myös sen, että olen saanut tutustua samassa tilanteessa oleviin tutkijoihin Suomessa. Vertaistuki on korvaamaton voimavara!

Toivon, että vastaavanlaisia hankkeita järjestetään jatkossakin, koska tähän asti hankkeeseen osallistuminen on ollut elämys ja vahvistanut tunnetta siitä, että olen juuri oikeassa paikassa etenemässä kohti akateemista uraa!

 

Laura Sandström

Väitöskirjatutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteet, Hoitotiede
Tampereen yliopisto
Instagram: @lauratutkii