Nyt koronakevään aikana olen pohtinut verkostoja ja niiden merkitystä. Silloin kun ihmisiä ei voi tavata kasvokkain, muut yhteydenpitotavat korostuvat. Toisaalta joidenkin ryhmien kohdalla tämä on aivan normaalia, esimerkiksi omiin kansainvälisiin verkostoihini pidän yhteyttä pääsääntöisesti sähköisten viestimien välityksellä. Tässä blogitekstissä ajattelin kertoa teille yhdestä verkostosta, joka itselleni muodostui erittäin merkitykselliseksi väitöskirjaprosessini aikana.

Kansainvälinen verkostoituminen on tärkeää, mutta toisinaan väitöskirjatutkijalle haastavaa. Mistä löytää kontaktit, miten lähestyä toisia tutkijoita, mistä edes tietää mitä kukakin tutkii? Konferenssit ovat yksi tapa tutustua toisiin tutkijoihin, mutta siellä aikataulut ovat hektisiä ja aikaa syvällisemmälle keskustelulle ei aina ole. European Academy of Nursing Science (EANS) on kehittänyt tähän oivallisen ratkaisun – väitöskirjatutkijoiden kesäkoulut. Niitä on järjestetty vuodesta 1998 alkaen ja niiden tarkoituksena on rohkaista hoitotieteen tohtoriopiskelijoita lisäämään tutkimukseensa eurooppalaista ulottuvuutta ja samalla saada korkeatasoista tutkimusopetusta.


Kompleksisten interventioiden opiskelua kesäkoulussa

Kesäkoulun sisällöt perustuvat ajatukselle, että hoitotyötä kehittävä ja siihen kohdistuva tutkimus on kompleksista. Kompleksiset interventiot voidaan määritellä esimerkiksi erilaisia osia sisältäviksi toiminnoiksi, jotka ovat yleensä yhteydessä toisiinsa. Kun näitä toimintoja sovelletaan suunniteltuun kohderyhmään, ne tuottavat erilaisten mahdollisten ja vaihtoehtoisten tulosten kirjon. Kuulostaa kompleksiselta ja kuulostaa hoitotyöltä, eikö vain? EANSissa ajatellaan, että hoitotyön tutkimuksen tulisi olla paitsi hyödyllistä, myös sellaisenaan hyödynnettävissä käytäntöön. Parhaiten näitä kompleksisia hoitotyön interventioita voidaan toteuttaa erilaisia tutkimusmenetelmiä yhdistelemällä, usean maan, tieteenalan ja tutkimusryhmän yhteistyönä. Kesäkoulussa keskitytään lähtökohtaisesti interventiotutkimukseen MRC (Medical Research Council) viitekehyksen mukaisesti. Tämä koostuu neljästä komponentista; intervention kehittäminen, käytettävyys, arviointi ja implementointi. Ja jos nyt ajattelet, että minun väitöskirjaani ei sisälly interventiotutkimusta, ei hätää. Useat todistajanlausunnot kertovat, että on elämää vielä väitöskirjan jälkeenkin.


Vuosikurssi 2012-14 yhteiskuvassa

Kesäkoulun opettajina toimii interventiotutkimuksen osaajia ympäri Eurooppaa. Ajatuksena on kouluttaa uutta tutkijasukupolvea kompleksisen interventiotutkimuksen osaajiksi, mikä ei ehkä ole ollut perinteinen lähtökohta hoitotieteellisessä tutkimuksessa. Jotta edellä kuvattuun osaamiseen päästäisiin, kesäkouluja järjestämällä luodaan edellytyksiä väitöskirjatutkijoiden verkostoitumiselle Euroopan sisällä sekä mahdollisuuksia päästä hyödyntämään tätä korkeatasoista menetelmäosaamista.

EANS summer school on kolmevuotinen. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmoittautuessaan jokainen sitoutuu kolmena perättäisenä kesänä pakkaamaan laukkunsa ja matkustamaan yhteensä kolmeen eurooppalaiseen kaupunkiin, jotka ensimmäistä kohdetta lukuun ottamatta selviävät vasta kesäkouluviikkojen aikana. Tämä luo osaltaan lisäjännitystä ja seuraavan kesäkoulukaupungin julkistaminen toimii hauskana ohjelmanumerona viimeisen illan gaalassa.

Verkkosivuilleen EANS on koonnut kesäkouluun osallistuneiden kommentteja kokemuksistaan. Paras kiteytys lienee vapaasti suomennettuna tämä: ”… täydellinen yhdistelmä tutkimuksesta oppimista ja siitä keskustelemista sekä sosiaalisista tapahtumista nauttimista yhteistyökumppaneiden ja pitkäaikaisten ystävien kanssa”. Osa teistä lukijoista on osallistunut tai parhaillaan osallistuu kesäkouluun ja uskon monien allekirjoittavan tämän tekstin. Itse ainakin allekirjoitan täysin ja erityisesti olen huomannut vuosien varrella, että toteamus pitkäaikaisista ystävistä pitää paikkaansa. Paitsi tutkimusyhteistyössä, myös missä tahansa käytännön asioiden hoitamisessa on äärimmäisen kätevää tuntea kolmisenkymmentä hoitotieteilijää ympäri Eurooppaa. Aina löytyy oikea henkilö, etsit sitten kansallista tilastoaineistoa, artikkelin kokotekstiä, asuntoa tutkijavaihdon aikana tai kahviseuraa lomamatkalla. Nämä kaikki ovat esimerkkejä, jotka ovat toteutuneet oman EANS-verkostoni kautta.

Kompleksisten interventioiden opiskelu on intensiivistä ja kesäkoulussa vietetty viikko (ensimmäisenä kesänä kaksi) käytetään viimeistä minuuttia myöten hyödyksi. Tehtäviä on paljon ja toisinaan opiskelupäivät venyvät pitkiksi. Osasyynä tähän tosin on se, että kukaan ei malta lopettaa, vaan keskusteluja jatketaan hotellin aulassa Leuvenissa, yliopiston tiloissa Nijmegenissa ja paikallisen viinin äärellä Rennessä. Mutta. Opintojen lisäksi sosiaalisen verkoston luominen otetaan kesäkoulussa vakavasti ja myös siihen panostetaan. Eli kovan työn vastapainona järjestetään erilaisia yhteisiä tutustumiskäyntejä ja muita sosiaalisia aktiviteetteja – ja kaikki ovat osallistumisen arvoisia.


Nijmegenissä matkat yliopistolle taitettiin nimikoiduilla polkupyörillä

Voin rehellisesti sanoa, että kesäkouluun ilmoittautuminen oli omien väitöskirjavuosieni paras päätös. Nyt vuosia myöhemmin saan ilolla katsoa väitöskirjaohjaajan ominaisuudessa valmistautumista seuraavaan alkavaan kesäkouluun – jos maailmantilanne sen mahdollistaa. Mikäli olet väitöskirjataipaleesi alkuvaiheessa, toivottavasti kirjoitus innosti tutustumaan kesäkouluun ja miettimään opintopisteiden suorittamista kansainvälistä verkostoa ja interventiotutkimusosaamista rakentaen. Mikäli olet toisessa tilanteessa, toivottavasti tämä kirjoitus toi mieleesi muistoja joko tästä tai jostain toisesta omalla polullasi merkityksellisestä verkostosta.

Kirjoittaja on osallistunut EANS summer schooliin vuosina 2012-14.


Mira Palonen
TtT, yliopisto-opettaja
Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 
terveystieteet
EANS member
mira.palonen@tuni.fi