Vitalis-konferensen i Göteborg flyttades i år fram från maj till augusti på grund det rådande pandemi läget. Det gick rykten om att konferensen helt skulle inhiberas, men tack vare att den nya föreslagna tiden passade de flesta föreläsare kunde konferensen i år hållas digitalt mellan 25-26 augusti. För att konferensen skulle fortlöpa så smidig som möjlig, önskades förinspelat material från alla föreläsare. På konferensen, som är nordens ledande möte inom eHälsa och välfärdsteknologi, möttes aktörer från Sverige och de nordiska länderna, myndigheter, företag och universitet för att diskutera teknologiska utmaningar och lösningar inom vård och omsorg. Förutom att deltagarna får ta del av intressanta föreläsningar inom eHälsans område, erbjöds även utställningar av olika digitala lösningar. Föreläsningar var anpassade både för beslutsfattare, forskare och för de som arbetar nära patienterna. Årets konferens erbjöd allt från till exempel digitala införanden i vården, etiska frågeställningar gällande teknologi i vården, tekniska lösningar för att förbättra mobilitet och autonomin eller diskussioner kring effekten av välfärdsteknologi.

Tillsammans med min kollega Docent Linda Nyholm höll jag en förinspelad muntlig presentation om användning av humanoida robotar i vården av äldre människor. Förutom presentationen skulle vi vara beredda på frågor och diskussion i chatten. Vi blev glada över att flera deltagare var aktiva i chatten och ställde följdfrågor till vår presentation med tanke på att presentationen var både förinspelad och framfördes som sista programpunkten för dagen. Syftet med vårt deltagande i konferensen var förstås främst att sprida vår egen kunskap inom robotik i äldreomsorgen med övriga nordiska länder, men också att få lärdom om andra lösningar och användningsområden inom både robotik och artificiell intelligens. Ett intressant seminarium gick av stapeln den första konferensendagen och behandlade ämnet robotar, AI och ny teknik och hur de påverkar morgondagens kompetenser och arbetsuppgifter. Seminariet hölls som paneldiskussion med deltagare från olika vårdområden och diskuterade hur vården kan ta vara på gamla meriter och kunskap för att skapa bättre förutsättningar. Återkommande kretsade diskussioner om nyttan och betydelsen av forskningen i vården för att ta fram användbara lösningar och redskap. Med hjälp av välfärdsteknologisk forskning kan vården få en bättre helhetssyn över vilka lösningar som är nyttosamma samt inom vilka områden de verkligen kan göra nytta. Forskningen behöver dock ta ett ännu större kliv närmare vårdverkligheten och ta hjälp av framtida användares åsikter för att tillsammans skapa användbara välfärdsteknologiska lösningar för både för samhället, organisationer, vårdare och patienter.

Linda Nyholm (docent i vårdvetenskap, Åbo Akademi) och Malin Andtfolk (doktorand i hälsovetenskaper, Åbo Akademi). Robotarna på bilden är Pepper och Nao (SoftBanks Robotics).

Detta år såg som sagt konferensen annorlunda ut och som deltagare fick vi varken sätta på oss det traditionsenliga logobandet som binder deltagarna samman, eller peta på produktnyheter och lösningar från utställare. Istället satt jag som deltagare framför dataskärmen hemma i hörnet av mitt sovrum med en stor kopp kaffe och håret i en bekväm tofs. Trots att konferensens innehåll var det samma, går det inte att förneka att kaffekoppen och den bekväma hårtofsen hemma inte slår en konferens i fysisk form.

 


Malin Andtfolk, doktorand i hälsovetenskaper
Åbo Akademi University